Vaše veřejná IP adresa je


IPv4
44.192.94.177
IPv6

IP adresa je adresa každého zařízení připojeného k počítačově sítí a slouží pro komunikaci s ostatními zařízeními. Při komunikaci je pořeba znát IP adresu druhého z účastníku. Pro zjednodušení si to lze představit jako adresy na domech. Když chcete někoho navštívit, musíte znát jeho adresu.

IP adresy se dělí na veřejné a lokální. Veřejné adresy se používají pro komunikaci v internetu. Například když z vašeho počítače přistupujete na YouTube, který je v internetu. Lokální se používají pro komunikaci v interní sítí, například mezi vaším počítačem a síťovou tiskárnou. Lokální síť je obvykle za routerem od vašeho poskytovatele, kam máte připojenou tiskárnu, notebook, mobil a jiné.

Jsou dvě verze IP adres a to první IPv4 a novější IPv6. IPv6 byla vymyšlena, protože veřejné IP adresy z verze IPv4 došly. Pro představu počet IP adres v IPv4 je jen 4294967296.

Veřejná IP adresa je IP adresa, pod kterou vystupujete v internetu a lze podle ní identifikovat například z jakého jste státu a města. Nemusí se však jednat o IP adresu přidělenou na vašem routeru, protože může být váš router za NATem.

IPv4 je starší verze, která má přidělenou IP adresu a IPv6 je nová verze.

IPv4 má IP adresy, které jsou 32bitové číselné hodnoty zapsané v desítkové soustavě, zatímco IPv6 má 128 bitů zapsaných hexadecimálně.

Ne každý poskytovatel má zprovozněnou IPv6 verzi a proto vám ji nepřiděluje. Pouze s IPv4 lze plně fungovat, protože poskytovatele služeb jako YouTube, Twitter a podobně, mají jak IPv4 tak IPv6, vám stačí tedy mít jen jednu verzi. Oproti IPv6 by jste zatím měli vidět vždy IPv4, tu má každý i když může být za NATem, pak vás pod jednou veřejnou IP adresou vystupuje víc.
API

Pro získání veřejné IPv4 stačí udělat request na verejka.cz
curl verejka.cz

Pro získání IPv4 se lze dotázat přímo na ipv4.verejka.cz
curl https://ipv4.verejka.cz

Pro získání IPv6 se lze dotázat na ipv6.verejka.cz
curl https://ipv6.verejka.cz